999
تفاوت طلای سفید با پلاتین ... رنگ طبیعی پلاتین سفید است و ... یکی می گوید همان ...


459
آیا پلاتین همان طلای سفید است؟و آیا طلای سفید نیز به مانند طلای زرد برای آقایان حرام ...


885
... آن كه طلای سفید همان ... شود، همان طلاى زرد است كه ... پلاتین را طلای سفید ...


323
انتخاب بین طلای سفید و ... است. زیورآلات طلای ... و پلاتین،در حال حاضر طلای ...


947
... ۵۰) از انواع متداول دیگر طلای سفید است. ... حالی‌که پلاتین فلزی متفاوت است و در ...


492
با این حال، برخی افراد بر این تصورند که طلای سفید همان پلاتین است و طلا بودن آن را زیر ...


405
پلاتین طلای سفید ... پلاتین همان طلایی است که به قدر کافی مدفون نمانده است تا به طلای ...


355
احکام استفاده از طلای سفید و پلاتین از ... می شود، همان طلای زرد است که بر اثر ...


597
... طلای سفید و پلاتین ... به رنگ سفید است که ... مردم پلاتین را همان طلای سفید ...


450
ژلوفن همان بروفن ژله ای است ... جنس پلاتین و فلز سفید است.در ... روی است. طلای سفید ...


839
... مگر آن که همان طلای زرد ... مرد طلای سفید حرام ونماز با آن باطل است.ولی پلاتین ...


777
احکام استفاده از طلای سفید و پلاتین از ... می شود، همان طلای زرد است که بر اثر ...


867
... از طلای سفید برای ... آن که همان طلای زرد ... آن باطل است.ولی پلاتین ...


277
... برای مردان طلای سفید(پلاتین) ... برای مرد حلال است. طلای سفید اگر همان طلا است و از ...


179
... بوده که دارای رنگ طبیعی خاکستری روشن است. حلقه طلای سفید ... طلای سفید و پلاتین. ۳ ...


840
... که پلاتین همان طلایی است که ... طلای سفید ... شده است. پلاتین فلزی ...


980
پلاتین یک عنصر فلزی است و خشک ... تفاوت پلاتین و طلای سفید: ... روی پایه یا همان مخراج ...


505
طلای سفید ... فلز نقره و پلاتین کافی است مراحل ... درصدی طلای سیاه از ...


208
... سفید همان پلاتین است ولی پلاتین فلزی جداگانه و با طلا سفید متفاوت است. طلا سفید همان ...


32
برای مرد ها، استفاده از طلای سفید و پلاتین ... طلای سفید همان ... همان طلاى زرد است ...