785
متن لایحه عوارض سال 91 شهرداری باغستان-عوارض ساختمان . در اجراي بند 16ذيل ماده 71 و 77 ...


558
ذیحسابی و اداره کل امور مالی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران


192
ﻫ - تخلفات ماده 67- ارتكاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين ...


142
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1 /3 /1375 با ...


446
آدرس قوای سه گانه ، کانونهای وکلا ، مراجع انتظامی و سایر مراجع اداری