891
براون منفورترین نخست وزیر انگلیس از زمان جنگ جهانی دوم ... در دوران جنگ جهانی دوم ...


388
... ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۵ نخست وزیر ... به انگلیس و روسیه در ... جنگ جهانی دوم در چهار ...


981
... دو سال نخست جنگ جهانی دوم ... چرچیل نخست وزیر ... هوائی انگلیس و در هم ...


236
... آرتور نویل چمبرلین در زمان شروع جنگ جهانی دوم نخست وزیر ... در سال آخر جنگ جهانی دوم ...


946
انتشار خاطرات همسر نخست‌وزیر انگلیس از جنگ ... انگلیس در زمان جنگ جهانی دوم ...


222
... و نخست‏وزیر انگلستان در ... در جریان جنگ جهانی دوم ... كه در زمان جنگ به ملت انگلیس ...


657
... جسد مسیر جنگ دوم جهانی را تغییر ... نخست وزیر انگلستان در آن ... انگلیس روی قبر ...


763
شینزو آبه، نخست وزیر ... شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن از اقدامات کشورش در جنگ جهانی دوم ...


3
... دو سال نخست جنگ جهانی دوم ... چرچیل نخست وزیر این ... قطعی آلمان در جنگ ...


780
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم; بخشی از جبهه‌های مدیترانه، خاورمیانه و آفریقا و جنگ ...


824
نخست وزیر جدید انگلیس که کشورش یکی از تامین ... در جنگ جهانی دوم گندم و جو این ملت بد ...


907
... (نخست وزیر ... که با شروع جنگ جهانی دوم به کمک انگلیس و ... در جنگ جهانی دوم.


243
از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۱ سه بار نخست‌وزیر عراق شد. در ... در جنگ جهانی دوم ... به انگلیس در ...


645
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ... نخست، در قرن ... شوروی و وزیر مختار انگلیس در تهران ...


799
... جنگ جهانی دوم انگلیس ... نخست‌وزیر سال‌های جنگ جهانی دوم انگلیس بود. حضور در ...


535
جسد سرباز امریکایی که در جنگ جهانی دوم و در ... وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس در ...


522
... هم نقش او در جنگ جهانی دوم و ... نخست‌وزیر، در سراسر ... نخست‌وزیر انگلیس با ...


760
بدین‌ ترتیب جنگ جهانی دوم در اول سپتامبر ... وینستون چرچیل" نخست‌وزیر انگلیس و "ژوزف ...


913
... های جنگ جهانی اول انگلیس که ... وارده در جنگ جهانی اول و دوم ... نخست‌وزیر ...


392
برنامه جدید و جنگ جهانی دوم ... در جنگ جهانی اول ... با نخست وزیر انگلیس ...