509
از مجموع 392 شهر کشور، 103 شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای 15 درصد و 77 شهر دارای ...


177
خراسان رضوی نیز چندان وضعیت بدی در بخش اشتغال زنان ندارد و از مجموع 27 شهر این استان، 6 ...


941
نرخ بیکاری زنان ,رنان بیکار,اخبار اقتصادی,میزان اشتغال زنان در شهرهای ایران,بیکاری ...


643
جدول میزان اشتغال زنان در شهرهای ایران/میانه دارای بیشترین نرخ بیکاری زنان


125
وضعیت اشتغال زنان در ایران ... اقتصادی، کاهش اشتغال زنان به میزان ۴.۴۴ ... شهرهای جهان ...


173
اشتغال زنان در ایران؛ دورنما، ... ، نرخ اشتغال آنها، در سال 1383، به میزان 14/82 درصد، کاهش ...


246
در حالی که آمار اشتغال زنان در ایران رو به ... میزان فقر را ... و چون در شهرهای کوچک ...


368
... اشتغال زنان در ایران ... شرایط حاکم بر کارگاههای قالیبافی و میزان دستمزد کارگران ...


944
بررسی اشتغال زنان در ایران. 85,000 ریال : ... جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل 15


752
... تاریخی اشتغال زنان در ایران را ... اشتغال زنان در ... به میزان زیادی در بین ...


290
... برد که میزان اشتغال زنان به ... فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های ...


230
در علم اقتصاد، نرخی بیکاری شاخصی برای ارزیابی میزان ... اما در ایران به ... و اشتغال در ...


319
فاصله معنادار میزان زنان تحصیلکرده ... زنان ایران در دهه اول انقلاب ... اشتغال زنان;


888
میزان اشتغال زنان در شهرهای ایران. میزان اشتغال زنان در شهرهای ایران ...


397
وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران ... و مردان بر میزان مشارکت زنان و ... شهرهای جهان. طرح و ...


478
عوامل اجتماعی موثر بر اشتغال زنان در ... زنان در بازار كار ایران ... میزان اشتغال زنان در ...


477
نگاهی به وضعیت اشتغال در شهرهای ... مردم ایران در مجلس ... در سال 84 به میزان 20 ...


661
بهترین اشتغال زنان در شهر ... زنان در شهرهای این ... در تهران فرصت کار به زنان ...


863
اخبار اشتغال زنان در ... باید میزان اشتغال بانوان در ... وضعیت اشتغال زنان در ایران ...


696
مسائل اشتغال زنان در ایران ... در امنیت شهرهای مرزی ... ها میزان اشتغال و میزان ...