443
معنی کاشمر : کاشمر. [ م َ ] (اِخ )کشمیر و اکنون نیز ترشیز را کاشمر نامند. (برهان قاطع چ معین ).


234
معنی کاشمر : کاشمر. [ م َ ] (اِخ ) نام یکی از شهرستان های استان نهم کشور ایران و محدود است ...


532
معنی واژهٔ کاشمر در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


713
رویش باران - ادبیات فارسی متوسطه ی اول - خراسان رضوی شهرستان کاشمر


509
کاشْمَر، مرکز شهرستان ... (=تور-شیث اوستایی) یا به معنی شهر دارای چهار بخش (دژ) ...


447
واژه غرشمار هم اینک به معنی دهن لقی ... در ترشیز ، زبان مردم کاشمر فارسی است و هر چه به ...


333
حمدالله مستوفی کاشمر را نیز جدا از ترشیز ... بر این اساس معنی نام بردسکن باید ربطی با ...


428
کاشمر-ترشيز نگاهي کوتاه ... کاشمر از دو قسمت کاش +مر است کاش به معنی کش یا آغوش و مر به ...


65
کاشمر در اعصار ... آن درخت کاج بوده و به سرو شهرت کرده و لغت کاجغر نیز دلالت بر این معنی ...


968
معنی واژهٔ بردسکن در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


313
دو هفته نامه سرو کاشمر,وب سایت رسمی و خبر رسانی دوهفته نامه سرو کاشمر,اخبار کاشمر خلیل ...


55
قوژد روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی. قوژد بزرگترین ...


475
کاشمر در سال ۳۱ هجری ... برخی از محقّقان، آن را به فتح « ت »، به معنی آبنوس آورده اند ...


146
رویش باران - ادبیات فارسی متوسطه ی اول - خراسان رضوی شهرستان کاشمر


469
شهر کاشمر. نام اصلی این شهر ترشیز است. - فرهنگ بومی ... معنی اهنگ ترکی dile bile hande yener ...


911
میدان مرکزی کاشمر ... آن چنان هدایتم کن تا این معنی را بدانم که اگر معلم خودش درس را ...


464
برگرفته از کتاب کاشمر سرزمین ... جان جهان و ماهیت جان ، حسن بُوَد راز رحیم و معنیِ ...


184
آبادیس - لغت نامه دهخدا - فرهنگ فارسی - دانشنامه - معنی نامق به فارسی


443
تُرشیز به معنی شهر ... رجوع به کاشمر و ترشیش و مزدیسنا چ ۱ ص ۱۸۸،۳۴۰ و مرآت البلدان ...


320
persian to english , english to english and perisan to persian dictionary