833
... اگر ها در صنعت ... مشکلات موجود در صنعت ... مواجه است، مشکلات ما در زمینه ...


750
میزگرد اقتصادی موانع و مشکلات موجود در صنایع ... و موانع موجود در صنعت ... نفت برنت ...


949
... تجارب موجود در ایران ... شدن صنعت نفت) به این مشکلات دامن ... در صنعت نفت؛ نظام ...


736
عضو هیات‌ علمی دانشکده نفت ... سو به حل مشکلات موجود در صنایع ... حل مشکلات صنعت ...


535
... ها و حل مشکلات صنعت استفاده نمی ... آموزش عالی در صنعت نفت وگاز وارتباط ...


636
... های موجود در صنعت نفت ... اصلی مشکلات و معضلات صنعت نفت ... صنعت نفت در ...


544
... فنی و تخصصی موجود در صنعت نفت هیچ گونه ... چند مورد از مشکلات نفت را در قالب ...


239
حتی ظرفیت موجود در مقایسه با ... در صنعت برق را می ... صد در صد نفت كوره‌ای ...


971
خصوصی سازی در صنعت نفت ایران ... مشکلات موجود در راه ... مهم موجود در برابر نفت ...


701
... با مشکلات موجود در این ... فعالان صنعت نفت ... میتر در صنعت ...


875
... نوع از تبعیض در همه عرصه ها در ... مشکلات زنان شاغل و دانشجویان، در صنعت نفت ...


361
... مشکلات صنعت نفت از ... از جمله عوامل وضع موجود در عرصه صنعت نفت دانست وگفت ...


211
تحکیم پیوند دانشگاه‌ها با صنعت نفت در نظام ... ای از مشکلات و مسائل موجود در پروژه ...


77
هفت تشکل صنعت نفت در ... مشکلات تامین مالی موجود ... مشکلات تشکل های صنعت نفت ...


195
با توجه به مشکلات موجود در تأمین منابع ... قراردادی در صنعت نفت، پیاده‌سازی ...


229
... درمان صنعت نفت ... متنوع موجود در صنعت ... ها را در حل مسایل و مشکلات ...


485
... توسعه‌ای در صنعت نفت ... عمده مشکلات بوجود ... صنعت نفت ایران موجود ...


313
مشکلات موجود در صنعت فرش دستباف ... دلیل کاهش تولید، صادرات و سوآپ نفت ایران در ...


565
یکی از مشکلات موجود در امر ... بر اساس پیشنهادات بالا ساختار تشکیلاتی صنعت نفت در ...


689
هیدروکربن موجود در نفت در حدود ۵۰ الی ... صنعت نفت در طی مراحل توسعه خود، تدابیری جهت ...