254
منشا کانسارهای مس پورفیری : در مورد منبع اولیه مس موجود در توده های نفوذی نظریه های ...


300
کانسارهای مس پورفیری در کمربندهای تکتونیکی زون فرورانش حاشیه قاره ها و جزایر قوسیکشف ...


363
‎تاریخچه کشف معدن مس پورفیری سونگون‎. 62 likes · 1 talking about this. ‎چل سال رنج و غصه کشیدیم و ...


957
کانسار‌‌های مس پورفیری همراه با توده‌های نفوذی حدواسط تا فلسیک - زمین شناسی و ...


759
کانسار های مس و ... کانسارهای مس با میزبان رسوبی پس از کانسارهای مس پورفیری مهمترین ...


623
2)مجتمع معدنی مس میدوک : معدن مس ميدوك شهر بابك در 42 كيلومتري شمال شرق شهرستان شهر بابك ...


891
اطلاعات تکمیلی کتاب کانسارهای مس: مولیبدن پورفیر و طلای اپی ترمال


521
كانسارهاي مس پورفيري معرفي: مهمترين كانسارها، از نوع نهشته هاي هيدروترمالي، كانسار ...


127
مس به همراه مقادير ناچيز آهن و کبالت، بيشتر در بخشهاي پاييني (Ore-formation) به صورت کانيهاي ...


467
پورفیری. Toggle navigation ... اکتشاف ذخـیـره ۳۰۰ مـیـلـیـون تـنـی مــس; پورفیری; پورفيرى


414
کانسار های مس و اکتشاف آن ها (1) ... 1 انواع کانسارهای مس. 1-1 کانسارهای مس پورفیری


98
این درست است که بعضی از محققین مس چهل کوره زاهدان رو یک کانسار مس پورفیری میدانند ویا ...


349
تولید مس کاتد ... کانسار معدن مس سرچشمه از نوع معادن مس پورفیری بوده و بر این مبنا ...


493
این مجموعه را می توان با سیستم های مس پورفیری نوع مونزونیتی مقایسه کرد.


799
مشخصات عمومی: این محدوده در استان کرمان در نزدیکی شهرستان جیرفت و در نزدیکی روستای ...


457
زمین شناسی Geology (قره داغ یئر بیلیمی) - مقاله مس پورفیری درس کانسارهای آذرین و دگرگون ...


747
در کانسارهای مس پورفیری، کانی‌های مس و مولیبدن تا حدود 2 ـ1 درصد حجمی کانسنگ هیپوژن ...


218
1395/10/15 مدیرعامل شرکت مس خبر داد طرح‌هاى جدید مسى به مرحله افتتاح مى‌رسند. 1395/10/13 خانه ...


507
چکیده: ناحیة MA-II یکی از بخش های مهم کانی سازی Cu-Au پورفیری در گسترة پی جویی ماهرآباد است.


106
؟ﺖﺳﺎﺠﻛ يﺮﻴﻓرﻮﭘ ﺲﻣ ﺮﻳﺎﺧذ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﺤﻣ 424:ﻪﻣﺪﻘﻣ يذﻮـﻔﻧ ﺎـﺑ ...