829
اصفهان قدیم: ... مسجد جامع اصفهان با نقشه چهار ايوانی بنا شده و از آنجا که ابداعات هنری ...


555
مسجد شاه، مسجد امام، مسجد جامع ... تاریخی ایران از زمانها قدیم ... مسجد جامع اصفهان;


310
یکی‌ از قدیم‌ترین‌ مسجدهای‌ ایران‌ که‌ تحولات‌ معماری ‌دوره‌های‌ گوناگون ...


147
اصفهان شهری قدیمی ‌با مساجد زیباست.این شهر دارای دو مسجد تاریخی است که در فهرست آثار ...


772
برگرفته از تارنگار ایران نامه مسجد جامع عتیق اصفهان در فهرست میراث جهانی ثبت شد


236
مساجد قدیم تر در جهان ... های مشبک چوبی مسجد جامع اصفهان است که با طرح‌های ...


870
ساختار مسجد جامع اصفهان به گونه ای است ... ارتباط گسترده ی مسجد با بافت قدیم شهر در ...


629
مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابنیه مذهبی ایران است.


488
مسجد جامع اصفهان آیینه تمام نمای معماری چند هزار ساله ی مسجد سازی ایرانی است.


566
اصفهان. مسجد جمعه یا مسجد جامع ... مسجد جامع خرمشهر از قدیم یکی از مراکز اصلی شهر ...


1
مسجد جامع اصفهان موزه‌ای است از تحول و تکامل معماری ایرانی در طول چهارده قرن تاریخ ...


656
مسجد شهر قدیم ... تپه‌های کنار صندل و مسجد جامع قدیم شهر جیرفت موجب ... اصفهان تبلیغات ...


622
مسجد جامع اصفهان ... آنچه مسلم است دوره رازی را می‌توان رنسانسی برای ایران قدیم ...


2
قدیمی ترین بنای تاریخی اصفهان را باید مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد. سیمای ...


114
:: زیباترین :: - عکس های مسجد امام - اصفهان ( مسجد شاه قدیم ) - زیباترین ها را از ما بخواهید


464
معماری مسجد و جدال قدیم و جدید . ... چنین حوض‌هایی را در مسجد شاه اصفهان (مسجد جامع ...


480
آشنایی با مسجد جامع قدیم روشناوند - خراسان ... آشنایی با مسجد ذوالفقار - اصفهان;


698
پرفسور آرتور آپهام (باستان شناس) می‌نویسد: «من آن روز وقتی به تماشای مسجد جامع اصفهان ...


455
تاریخچه مسجد حکیم اصفهان. ... معروف به: مسجد جامع ... در روزگار سلاطین صفویه آبادی قدیم ...


466
به گزارش ویرلن: چیست؟ مسجد جامع عباسی، مسجد امام خمینی یا مسجد شاه، نام مسجد جامع نوی ...