675
با گذشت دو روز از سفر کاروان باشگاه روسی به ابوظبی در امارات برای برپایی اردو…