205
... کشورهای جهان سوم و دلایل عقب ماندگی ... دلایل عقب ماندگی کشورهای جهان ... فقط عوامل ...


511
عوامل عقب ماندگی. ... که علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم ... کشورهای جهان سوم ...


760
عوامل عقب ماندگی. ... نتیجه گیری می کنند که علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم کمبود ...


572
عوامل عقب ماندگی. ... نتیجه گیری می کنند که علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم کمبود ...


138
عوامل عقب ماندگی ... موضوع چگونگي «‌علل عقب ماندگي» کشورهاي جهان سوم از مسايل و بحث ...


409
می توان گفت علت عقب ماندگی جهان ... های جهان سوم. یا عقب ماندگی ... عوامل باعث شد در ...


998
... عقب ماندگی جوامع جهان ... عوامل موثر در توسعه یا عقب ماندگی کشورهای موسوم به جهان سوم ...


926
... بهبود شرایط کشورهای عقب‌مانده (جهان سوم) ... عوامل عوامل عقب ماندگی استان ...


247
عوامل عقب ماندگی جوامع اسلامی ... فقیر یا جهان سوم، پیشرفتهی صنعتی و در حال توسعه. ...


844
موضوع چگونگی "‌علل عقب ماندگی" کشورهای جهان ... جهان سوم ... با عوامل عقب ماندگی ...


119
... ریشه‌های انقلاب اسلامی و علل و عوامل شکل ... فصل سوم نظریه ... بزرگ جهان ...


188
... جامعه شناسی جهان سوم ... به هر حال ازنظر ایشان عوامل عقب ماندگی ایران به ترتیب ...


91
... آسیب شناسی فرهنگ جامعه یا علل عقب ماندگی ... و عوامل فرهنگی عقب ... جهان سوم و ...


885
عقب ماندگی ... بنام الله مهربان خالق زیبایی های جهان ، ذات ... عوامل عقب ماندگی ...


275
... را از علل عقب ماندگی کشورها ... برد.حدود یک سوم منابع آهن ومس جهان ، یک دهم ...


434
... کشورهای جهان سوم در ... فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی ... به دلیل عوامل ساختاری ...


797
... در کشورهای جهان سوم باعث عقب افتادگی و ... سوم یکی از عوامل عقب ماندگی این ...


280
علت عقب ماندگی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا چه بوده است ؟


949
ج ـ عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد. عوامل فراوانی موجب نارسایی و عقب ماندگی ذهنی ...


498
مهرگان » دلايل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم ... دلايل عقب ماندگي كشورهاي جهان سوم از ...