483
رژیم های شیمی درمانی لنفوم ... نوع و شدت عوارض جانبی شیمی درمانی به ترکیب و دوز ...


292
درمان و بخصوص شیمی درمانی در بیمارانی که دارای تغذیه کافی و مناسب هستند، بهتر جواب می ...


841
لنفوم غیر هوچکین ... Rituximab و شیمی درمانی ... عوارض جانبی شیمی درمانی به دلیل ...


118
09.01.2011 · پرتو درمانی لنفوم غیر هوچکین بوسیله ... بروز عوارض در شیمی درمانی در درجه اول به نوع ...


6
... یک نوع خاص از لنفوم ... درمان بیمار می‌تواند با پرتو درمانی یا شیمی ... این عوارض ...


697
نیاز به انرژی ممکن است در طی درمان لنفوم بوسیله شیمی درمانی و یا در صورت وجود عفونت و ...


319
از ميان تمام سرطان‌هاي رايج در كشور، سرطان لنفوم ... اين عوارض در ... شیمی درمانی و ...


467
09.01.2011 · هوچکین یک نوع خاص از لنفوم با رشد ... یا شیمی درمانی یا ... درمانی، این عوارض از ...


165
... سرطان لنفوم ... درمان این طیف بیماریها نیز با ترکیبی از شیمی درمانی، اشعه درمانی یا ...


653
درمان سرطان ممکن است یکی از انواع جراحی، شیمی درمانی، هورمون درمانی، پرتو درمانی و ...


687
پرتو درمانی لنفوم غیر هوچکین بوسیله ... بروز عوارض در شیمی درمانی در درجه اول به نوع ...


629
لنفوم هنگامی رخ می‌دهد ... درمان لنفوم ممکن است شامل شیمی‌درمانی و در برخی موارد ...


375
۲- لنفوم غیرهوچکین ... بعد از جراحی به شیمی درمانی یا ... گیری پزشک و پروسه درمانی ...


627
- لنفوم غیرهوچکین - ... ژن‌درمانی ...


381
معمولا درمان لنفوم غیر هوچکین شامل شیمی درمانی ... شیمی درمانی لنفوم ... عوارض جانبی را ...


521
درمان سرطان لنفوم : ... شیمی درمانی به صورت خوراکی یا ... تا بدن در برابر عوارض ناشی ...


936
مراقبت های بعد از درمان لنفوم ... مراکز درمانی; ... کرده بود شیمی درمانی و پرتو درمانی ...


663
آیا لنفوم هوچکین ... در شیمی درمانی از داروهایی ... ممکن است این روش عوارض جانبی ...


915
لنفوم عود کرده ... دسته ای از داروهای شیمی درمانی به صوقرص یا کپسول ... عوارض شیمی درمانی


743
عوارض جانبی شیمی درمانی مثل کاهش اشتها ... بیماران مبتلا به لنفوم،معمولا با تغییر ...