6
شركت پارس سويچ شامل دو كارخانه توليد ... انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان زنجان ...


32
pars switch co. | شرکت پارس سوئیچ زنجان address • pars switch co. | شرکت پارس سوئیچ ...


661
بازديد علمی از شرکت پارس سوئیچ زنجان بنياد نخبگان استان زنجان در نظر دارد بازديد علمی ...


883
شرکت پارس سویچ بازديد: 8283 شرکت ... استان: زنجان شهر: زنجان ...


842
مدیر عامل شرکت پارس سوئیچ زنجان با بیان اینکه ... ایجاد اشتغال در استان زنجان موثر ...


182
مدیرعامل شرکت پارس سوئیچ زنجان گفت: ... شمال و شرق استان ...


131
در راستای تعامل هر چه بیشتر بین صنعت و دانشگاه، بنیاد نخبگان استان زنجان اقدام به ...


336
... رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: سه شرکت ... شرکت پارس سوئیچ هم ...


366
نشانی: زنجان ، کیلومتر 5 جاده تهران ، مابین شرکت ایران ترانسفو وشرکت پارس سوئیچ ابتدای ...


937
... در شركت پارس سوئیچ ... شرکت پارس سوئیچ بورد از یک ... آگهی استخدام استانداری زنجان ...


970
... سرمایه گذار اصلی شرکت پارس سوئیچ ... رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ...


779
... در شركت پارس سوئیچ ... شرکت پارس سوئیچ بورد از یک ... آگهی استخدام استانداری زنجان ...


576
... ارتباطات رادیویی در استان زنجان ... سوئیچ های ... به شرکت رهانت زنجان میباشد ...


441
... استان زنجان با حضور استاندار زنجان در محل شرکت پارس ... شرکت پارس سوئیچ ...


117
مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از انتخاب خانه ...


191
كارخانه توليد محصولات فشار قوي شركت پارس سويچ توليد كننده ... سرطانی استان زنجان ...


630
در راستای تعامل هر چه بیشتر بین صنعت و دانشگاه، بنیاد نخبگان استان زنجان اقدام به ...


678
شرکت پارس سوئیچ; شرکت ... مهندسین برق و الکترونیک شاخه استان زنجان از طریق این وب ...


608
نشانی: زنجان ، کیلومتر 5 جاده تهران ، مابین شرکت ایران ترانسفو وشرکت پارس سوئیچ ابتدای ...


740
... مجتمع فنی و حرفه ای استان زنجان; ... مشاورشرکت پارس سوئیچ; ... عامل شرکت پارس ...