292
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل ... به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند


847
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند دولت ... دولت برای هر ...


919
... دولت برای حمله به ... می‌شوند یا به چه ... در هر موردي كه حمله به دولت ...


186
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


289
... اوباش متوسل می‌شوند ... ای را به موضع گیری علیه دولت ... می‌کند. در حمله به ...


590
دلواپسان برای حمله به دولت به هر ابزاری متوسل می شوند . ... دولت به هر ابزاری متوسل ...


178
... پرده به دولت حمله می ... آنها به‌مرور افتتاح شوند ... ابزاری از نامش برای ...


425
... خود شوند، به عنوان ... حمله فیل به مزارع ... نابود می‌کنند. دولت به منظور ...


342
... را ابزاری برای رسیدن به ... متوسل می‌شوند تا ... می باشد; هر ...


861
... بهانه برای حمله به دولت ... هر دولت دیگری چه ... و به مجلس احضار می‌شوند ...


656
... خود شوند، به عنوان ... حمله فیل به مزارع ... نابود می‌کنند. دولت به منظور ...


113
... تعیین می شوند. ... به خشونت نظامی متوسل می شوند ... ابزاری برای اجرای ...


871
... اینکه «دولت های سلطه به ... طریق و هر ابزاری متوسل می شوند. ... دولت برای ...


279
... است دولت برای ۲۰ ... جذب می‌شوند. دولت ... خویش به هر ابزاری متوسل می ...


736
... قبلا به دولت ... و هر کاری که می شد برای ... منتشر می‌شوند; با توجه به آن ...


109
... از حمله همه جانبه دلواپسان را به ... جانبه دلواپسان را به ... جمهور می شوند و ...


645
... سرانجام کار این دو کشور به جنگ منتهی می ... این طعنه زیتوت به دولت ... هر روز که می ...


5
... ای برای حمله به دولت ... های دلواپسان به دولت ... حال به دولت انتقاد می ...


326
... ما به‌عنوان دولت سوریه ... هایی که برای حمله به غرب ... قم به خاک سپرده می‌شوند .


194
شخصیت های سیاسی با ویژگی های تیپ هیستریکال بسیار احساسی، برون گرا، شورانگیز، تابع ...