320
مشکلات الکترولیت ناشی از بلعیدن آب ... جلوگیری از تنفس یا بلعیدن مکونیوم در آب ...


305
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک و ... تولد اقدام به دفع مکونیوم می ...


366
دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم,دانلود آهنگ شاد,سایت دانلود آهنگ ...


916
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع ... جنین بخشی از مکونیوم دفع شده‌اش را در ...


668
... · سندرم زجر تنفسی شیرخواران · تاکی‌پنه گذرای نوزادان · سندرم مکونیوم ...


440
صفا شارژ ندا نورمحمدی بلعیدن مکونیوم لباسشویی نوزاد . ساخت قنداق [بایگانی] ...


711
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک ... به دفع مکونیوم می‌کند که در ...


883
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک ... به دفع مکونیوم می‌کند که در ...


470
عمل بلعیدن توسط کودک بیشتر انجام می شود که یک تمرین خوب برای دستگاه گوارش او است.


200
گاه کودک ممکن است بدنبال بلعیدن مایع آمنیوتیک ... دفعی که مکونیوم نام دارد می ...


933
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک ... به دفع مکونیوم می‌کند که در ...


684
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک و دفع آن ... سندروم استنشاق مکونیوم: ...


463
جنین بلعیدن را تمرین می کند و حدود نیم ... در روده ها حالا مقدار قابل توجه مکونیوم ...


582
گاه کودک ممکن است بدنبال بلعیدن مایع آمنیوتیک ... دفعی که مکونیوم نام دارد می ...


919
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک ... به دفع مکونیوم می‌کند که در ...


328
تولید مکونیوم توسط جنین در ... این کار، او را برای مکیدن و بلعیدن شیر مادر، پس از ...


316
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک و دفع آن ... سندروم استنشاق مکونیوم: ...


257
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک ... که جنین بخشی از مکونیوم دفع شده ...


152
... بلعیدن توسط کودک بیشتر انجام می شود که یک تمرین خوب برای دستگاه گوارش او است. او ...


568
فرزند شما هفته هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک و ... بخشی از مکونیوم دفع شده اش را ...