213
مشکلات الکترولیت ناشی از بلعیدن آب ... جلوگیری از تنفس یا بلعیدن مکونیوم در آب ...


251
همانطور که به نظر می آید, زایمان در آب به دنیا آوردن کودک در آب است


24
جنین بلعیدن را تمرین می کند و حدود نیم ... در روده ها حالا مقدار قابل توجه مکونیوم ...


724
همسر خودشیفته عکس کنفرانس سولوی بلعیدن مکونیوم بازی آرایشگری سالی .


693
بلعیدن مکونیوم جدید ترین موبایل با قیمت نهال بادام تاثیر دعا در زندگی . قاجاریان - ...


931
به صورت همزمان، فرزند شما طی چند هفته‌ی اخیر در حال بلعیدن مایع ... مکونیوم را ممکن ...


982
... بلعیدن توسط کودک بیشتر انجام می شود که یک تمرین خوب برای دستگاه گوارش او است. او ...


629
به صورت همزمان، فرزند شما طی چند هفته‌ی اخیر در حال بلعیدن مایع ... مکونیوم را ممکن ...


12
فرزند شما هفته‌هاست که به بلعیدن مایع آمنیوتیک ... به دفع مکونیوم می‌کند که در ...


720
جنین بلعیدن را تمرین می کند و حدود نیم لیتر در روز ادرار می کند. ... (مکونیوم) پر می شود.


9
جنین بلعیدن را تمرین می کند و حدود نیم لیتر در روز ادرار می کند. ... (مکونیوم) پر می شود.


110
عمل بلعیدن توسط کودک بیشتر انجام می شود که یک تمرین خوب برای دستگاه گوارش او است.


398
گاه کودک ممکن است بدنبال بلعیدن مایع آمنیوتیک ... دفعی که مکونیوم نام دارد می ...


282
تولید مکونیوم توسط جنین در ... این کار، او را برای مکیدن و بلعیدن شیر مادر، پس از ...


863
جنین بلعیدن را تمرین می کند و حدود نیم لیتر در روز ادرار می کند. ... (مکونیوم) پر می شود.


490
جنین بلعیدن را تمرین می کند و حدود نیم ... در روده ها حالا مقدار قابل توجه مکونیوم ...


174
او مکونیوم نیز تولید می کند که یک ماده ... عمل بلعیدن توسط کودک بیشتر انجام می شود که ...


882
... · سندرم زجر تنفسی شیرخواران · تاکی‌پنه گذرای نوزادان · سندرم مکونیوم ...


98
همچنین، جنین در این مرحله از دوران بارداری به بلعیدن مایع ... عنوان "مکونیوم ...


942
... بلعیدن توسط کودک بیشتر انجام می شود که یک تمرین خوب برای دستگاه گوارش او است. او ...