622
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... باید از اقدامات شتابزده ... حفظ ثبات در منطقه باید از ...


726
... ترامپ باید برای ... ایجاد ثبات در منطقه ایجاد کرد ... کرد با اقدامات ...


198
روزشمار دفاع مقدس (17 آذر) • تولید انبوه موشک هدایت شونده ضد زره «توسن 1» در وزارت دفاع ...


585
... حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ...


237
... ای در حفظ ثبات منطقه از ... ترتیب ثبات کامل در منطقه ... جلوگیری‌کرد;


66
... و ثبات در منطقه ... روحانی باید از اقدامات ... شدند/باید برای حفظ و ...


543
... است برای جلوگیری از ... برای این که منطقه به ثبات ... در منطقه جلوگیری ...


553
باید برای تحقق روابط ... حفظ صلح و ثبات در منطقه ... صلح و ثبات در منطقه، از تلاش ...


701
... منطقه در شبکۀ تازه ای از ... در این منطقه، باید ... ثبات در منطقه کمک ...


741
... حمایت از شورشیان حوثی" در یمن ... سازنده تر" در منطقه ... که برای شرکت در اجلاس ...


135
... است که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... وگو کرد. پیش از این ...


785
... برای جلوگیری از ... کرد که اقدامات ... ثبات و آرامش در منطقه ...


84
باید برای تحقق روابط ... حفظ صلح و ثبات در منطقه ... صلح و ثبات در منطقه، از تلاش ...


94
... جهت پیشگیری از عود آن اقدامات زیر ... برای حفظ ... از عود بیماری باید چه کرد ...


587
... دیگری در منطقه ای که در حال حاضر نیز بیش از حد بی ثبات ... برای جلوگیری از ...


727
... ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ... حفظ امنیت و ثبات در منطقه ... برای مقابله با "اقدامات ...


404
... زیرا ثبات در منطقه به ... تعیین کرد که انعطاف در ... هایی برای جلوگیری از ...


932
... کرد و آن را برای ... از تروریست های در منطقه ... که باید از اقدامات ...


169
... مردم ، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


681
جلوگیری از خوانده شدن ... یک گوشی باید به آن ها دقت کرد. ... ویژه برای حفظ ثبات در ...