31
... مکلف است، در ماه رمضان، مدتی از اوقات ... لذا مبنای محاسبه اضافه کاری نیز ...


688
ضمناً در اجرای ماده 150قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان ... اضافه کاری در هر ماه ...


392
... پیامک طنز ماه رمضان جوک جدید,اس سر کاری,ماه مبارک ... ها در ماه رمضان ...


299
کسری ساعات کار در ماه مبارک رمضان از طریق دورکاری و همچنین اضافه کاری در دیگر ایام ...


866
راههای کاهش وزن در ماه رمضان ... اغلب افراد جامعه پس از ماه رمضان دچار اضافه وزن ...


575
با وجود اعتراضات شدید به کاهش ساعات کاری در ماه رمضان سال ... قرون اضافه کاری از ...


37
... کاری ادارات و بانک ها را در ماه مبارک رمضان ... کاری ادارات در ماه مبارک ...


210
اخبار ماه رمضان 94 در ماه رمضان چه ساعتی برویم رمضان 94 زمان رفتن به سرکار در ماه رمضان ...


257
... ساعات کار و اضافه کاری ... برنامه غذايي ما در ماه مبارک رمضان نبايد نسبت به قبل ...


708
... کم کردن ساعت کاری ماه رمضان امسال ... هر ساله در ایام ماه رمضان ساعت کاری ...


743
ساعت کاری را در ماه رمضان کاهش نمی ... ساعات کار در ماه مبارک رمضان با بیان ...


145
... پیش‌نویس ساعت کاری ماه رمضان در سال جاری به ... اضافه‌کاری در ماه رمضان ...


693
... به اعضاي كابينه و استانداران سراسر كشور جزئيات ساعات كاري ادارات در ماه رمضان را ...


580
ساعات کار ادارات در ماه مبارک رمضان، طی اطلاعیه‌ای از ... از طریق انجام دور کاری ...


325
... کار ادارات در ماه مبارک رمضان تغییری نمی ... تغییر ساعات کاری شان در ماه مبارک ...


280
... کار ادارات در ماه مبارک رمضان تغییری نمی ... تغییر ساعات کاری شان در ماه مبارک ...


917
در ماه رمضان 93 ساعت کاری کم می ... با مصوبه دولت احمدی نژاد، در ماه رمضان از 8:30 تا 14:30 ...


846
... کم کردن ساعت کاری ماه رمضان امسال ... هر ساله در ایام ماه رمضان ساعت کاری ...


724
... ساعات کار و اضافه کاری ... ضمناً در اجراي ماده 150قانون مرقوم در ماه مبارك رمضان ...


136
... کارکنان در ماه مبارک رمضان ایجاد ... کاهش ساعت کاری در ماه رمضان که بعد از ...