687
وب سایت شخصی دکتر حسن حاج طالبی، پزشک طب سنتی ، گیاه درمانی و زالو درمانی


97
با وجود سرعت و پیشرفت علوم پزشکی، موجی فراگیر در تمایل به طب مکمل و سنتی در جامعه ...


402
‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - درمانها - درمان بیماریها بدون مصرف دارو - ‌طب ...


777
ثانيا ـ حق الأولاد في النسب. تعريف: 1 ـ شروط ثبوت النسب. الشرط الأول: ثبوت النسب من ...


269
بهشت نقطه مقابل جهنم است؛ همان گونه که هیچ زبان و قلم و بیانی توانایی ندارد جهنم و ...


575
42315 في في في stop_word 39592 من من من stop_word


50
The frequency distribution for attribute 'lemma' in corpus 'i-ar-lemma' For more information visit http://corpus.leeds.ac.uk/list.html - corpus size ...